สาธารณสุขอำเภอรัษฎา,
หมู่ 5 ตำบลคลองปาง อำเภอรัษฎา จังหวัดตรัง 92160

>