สำนักงานสาธารณสุขอำเภอรัษฎา หมู่ 5 ตำบลควนเมา อำเภอรัษฎา จังหวัดตรัง 92160

โทรศัพท์ 075-286117